Archivo de la etiqueta: diamant

Valoració de pedres de talla antiga. Valoración de piedras de talla antigua

Per determinar el valor d’una talla mina o semblant, caldrà primer que calibrem o pesar la pedra, i després calcular quant pes es podria recuperar si es tornés a tallar com un brillant modern. El procés de taxació és el següent:

  1. Calibrar (o pesar) el diamant.
  2. Calcular el pes de la pedra en el cas de tallar-la com brillant.
  3. Calcular el preu de la talla brillant.
  4. Deduir el preu de re-tallar.

Para determinar el valor de una talla mina o parecida, habrá primero que calibrar o pesar la piedra, y después calcular cuánto peso se podría recuperar si se volviera a tallar como un brillante moderno. El proceso de tasación es el siguiente:

  1. Calibrar (o pesar) el diamante.
  2. Calcular el peso de la piedra en el caso de tallarla como brillante (normalmente entre 40 y 60 por ciento)
  3. Calcular el precio de la talla brillante.
  4. Deducir el precio de re-tallar.