Archivo de la etiqueta: nacar

Colors i tractaments de les perles d’aigua dolça. Colores y tratamientos de las perlas de agua dulce

Les perles conreades es renten meticulosament i després es poleixen en uns tambors que contenen un farciment compost dels més variats ingredients, des de trossets de bambú o closca de nou fins glaçons de panotxa de blat de moro. Un cop polides les perles es seleccionen segons les necessitats del mercat. Actualment es busquen molt els colors naturals de manera que ja no es blanquegen totes les perles, sinó només aquelles que presenten blancs bruts o cremes molt clars. El blanqueig es realitza amb un bany de quatre setmanes en metanol i un 3% d’aigua oxigenada. Aquest procés s’accelera mitjançant l’exposició constant a la llum de neó. Després d’aquesta operació s’han de polir novament les perles. Els colors que trobem actualment al mercat poden ser naturals, tractats o tenyits. Els colors naturals són el blanc, els crema fins l’albercoc i els liles i porpres en les seus  diferents matisos.

 

Las perlas cosechadas se lavan meticulosamente y luego se pulen en unos tambores que contienen un relleno compuesto de los más variados ingredientes, desde pedacitos de bambú o cáscara de nuez hasta cubitos de mazorca de maíz. Una vez pulidas las perlas se seleccionan según las necesidades del mercado. Actualmente se buscan mucho los colores naturales por lo que ya no se blanquean todas las perlas, sino sólo aquellas que presentan blancos sucios o cremas muy claros. El blanqueado se realiza con un baño de cuatro semanas en metanol y un 35 % de agua oxigenada. Este proceso se acelera mediante la exposición constante a la luz de neón. Después de esta operación se deben pulir nuevamente las perlas. Los colores que encontramos actualmente en el mercado pueden ser naturales, tratados o teñidos. Los colores naturales son el blanco, los crema hasta el albaricoque y los lilas y púrpuras en sus diferentes matices.

La perla de agua dulce

Les perles d’aigua dolça que es troben avui en dia al mercat es conreen en la seva majoria a la Xina. però, anys enrere va existir també un cultiu important en el llac Biwa al Japó. Per això molta gent encara identifica aquestes perles com biwas o xineses. D’altra banda és també erroni identificar la perla d’aigua dolça amb la “perla xinesa”, ja que en aquest país també es conreen perles d’aigua salada AKOYA.

Les províncies xineses que més es dediquen al cultiu de les perles són Zhejiang, Jingsu, Anhui, Hubei, Hunan i Jiangxi, i se situen en la conca del riu Yang Tze, (el quart riu més llarg del món, després del Nil, el Amazones i el Mississipí).

Hi ha dues característiques que són pròpies de les perles d’aigua dolça. La primera és l’àmbit en què es crien: a diferència de les d’aigua salada AKOYA, les australianes, les de Tahití i les mabes, les perles de riu es conreen en estanys i llacs adequats especialment per a aquesta finalitat les aigües han de ser d’ òptima qualitat. La segona gran particularitat és que aquestes no tenen nucli, són totalment perla.

 

Las perlas de agua dulce que se encuentran hoy en día en el mercado se cultivan en su mayoría en China. sin embargo, años atrás existió tambien un cultivo importante en el lago Biwa en Japón. Por ello mucha gente aún identifica a estas perlas como biwas o chinas. Por otra parte es también erróneo identificar la perla de agua dulce con la “perla china”, dado que en este país también se cultivan perlas de agua salada akoya.

Las provincias chinas que más se dedican al cultivo de las perlas son Zhejiang, Jingsu, Anhui, Hubei, Hunan y Jiangxi, y se ubican en la cuenca del río Yang Tze, (el cuarto río más largo del mundo, después del Nilo, el Amazonas y el Misisipí).

Hay dos características que son propias de las perlas de agua dulce. La primera es el ámbito en que se crían: a diferencia de las de agua salada akoya, las australianas, las de Tahití y las mabes, las perlas de río se cultivan en estanques y lagos adecuados especialmente para este fin cuyas aguas han de ser de óptima calidad. La segunda gran particularidad es que estas no tienen núcleo, son totalmente perla.

El collar de perles i la moda

Es pot assegurar que el collaret de perles és una joia amb la qual sempre s’encerta i que es pot adaptar a diferents formes de vestir i prendre diferents aspectes, segons els conjunts amb que es vulgui combinar. Un collaret curt, generalment de tres voltes, ajustable a la part mitjana del coll, combina molt bé amb vestits amb coll a la caixa o en escot en V. Si és curt i d’una sola volta, pot combinar amb qualsevol peça de vestir d’aire sport-brusa, jersei-o fins i tot amb un vestit de nit.

La mida  d’entre els 43 i els 48 cm, és el més apropiat per colls rodons i alts. El  de 50 o 60 cm va molt bé amb roba d’esport o professional i amb els conjunts de llana de jersei i jaqueta. En canvi, el llarg, de 71 o 86 cm, quan s’usa amb una sola volta, encaixa molt bé amb escots alts i rodons. El més atrevit és el llarg  que pot arribar fins a una longitud d’1 m i 10 cm. Era el model favorit de Coco Chanel. Un joier pot fer autèntiques meravelles amb aquest collar  col · locant-hi fermalls secrets per poder separar i convertir-lo en combinacions de diverses voltes o braçalet.